Soru Kelimeleri (WH Questions) Örnekleri

WHY

– Why are cleaning my room?

Benim odamı neden temizliyorsun?

– Why did she call me in the morning?

Beni sabah niye aradı?

– Why will they visit there next week?

Onlar önümüzdeki hafta orayı niye ziyaret edecek?

WHERE

– Where is my sister’s new bicyle?

Kızkardeşimin yeni bisikleti nerede?

– Where did we lose our car keys?

Arabamızın anahtarlarını nerede kaybettik?

– Where will you travel this year?

Bu yıl nereye yolculuk yapacaksın?

WHEN

– When is your vacation?

Tatiliniz ne zaman?

– When did they close the road?

Yolu ne zaman kapattılar?

– When will I become rich like him?

Ne zaman onun gibi zengin olacağım?

WHAT

– What is her old car brand?

Onun eski arabasının markası ne?

– What did they bring from Poland?

Polonyadan ne getirdiler?

– What will he see when he will go there?

Oraya gidince ne görecek?

WHO

– Who is sitting on our sofa?

Kanepemizde kim oturuyor?

– Who burned the barbeque in the garden?

Bahçedeki barbeküyü kim yaktı?

– Who will sit on the chair on the corner?

Köşedeki koltuğa kim oturacak?

HOW

– How is everything going?

Herşey nasıl gidiyor?

– How did he eat all of them?

Onların hepsini nasıl yedi?

– How will we get out of this mess?

Bu karışıklıktan nasıl çıkacağız?

WHOSE

– Whose Spanish book is this?

Bu kimin İspanyolca kitabı?

– Whose husband killed the rat?

Fareyi kimin kocası öldürdü?

– Whose project will be confirmed?

Kimin projesi onaylanacak?

 

Share this content: