Denemek anlamında kullanılan bir fiildir. Denemek istediğimiz ya da bunu sormak istediğimiz zamanlarda kullanabiliriz. Örneğin;

– Bu programı denedin mi?

– Almadan önce bu ceketi denemem gerek.

Cümlelerindeki “denemek” fiilini try ile kullanıyoruz. Denemek “try” fiilini geçmiş zamanda olmuş olan bir şey için tried şeklinde kullanabiliriz. Aşağıda farklı zaman ve türlerde basit yapılı örnekleri bulabilirsiniz.

 • I must try this phone before buying it.
  (Bu telefonu satın almadan önce denemeliyim)
 • Maybe you think this is a good watch, but you should try first.
  (Belki bunun iyi bir saat olduğunu düşünüyorsun ama öncelikle denemelisin)
 • Do you want to try banana bread, sir?
  (Muzlu ekmek denemek ister misiniz efendim?)
 • Can’t I try to drive your car?
  (Arabanı sürmeyi deneyemez miyim?)

 

 • He tried to success but he couldn’t.
  (Başarmayı denedi ama yapamadı)
 • We didn’t give their carpets yet.
  (Onların halılarını heniz vermedik)
 • Did you try to open the door last night?
  (Dün gece kapıyı açmaya çalıştın mı?)
 • Didn’t you try to obey  my rules?
  (Benim kurallarıma riayet etmeyi denemedin mi?)

“Take” fiili için tıklayın

 • I will try to open the window but it is hard. 
  (Pencereyi açmaya çalışacağım fakat bu çok zor)
 • We won’t try that. It is too dangerous.
  (Onu denemeyeceğiz. Fazla tehlikeli)
 • Will he try to leave here? 
  (Buradan ayrılmayı deneyecek mi?)
 • Won’t you try this after you come here?
  (Buraya geldikten sonra bunu denemeyecek misin?)

 
 

 

2 Replies to ““Try” Fiili

 1. Geri bildirim: “Give” Fiili
 2. Geri bildirim: “See” Fiili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir