“Oturmak” anlamında kullanılan bir fiildir. Oturmak fiilini kullanmamız gereken durumlarda kullanabiliriz. Örneğin;

– Boş boş oturma, kalk ders çalış!

Oturmak için izin istediğin mi peki?

Cümlelerindeki “oturmak” fiilini “sit” ile kullanıyoruz. Oturmak “sit” fiilini geçmiş zamanda olmuş olan bir şey için ise “sat” şeklinde kullanabiliriz. Aşağıda farklı zaman ve türlerde basit yapılı örnekleri bulabilirsiniz.

 • I sat on the bank for two hours.
  (İki saat bankta oturdum)
 • She always sits on that chair by the window.
  (O her zaman pencerenin yanındaki şu sandalyede oturur)
 • You shouldn’t sit next to him.
  (Onun yanına oturmamalısın)
 • Does he sit on the grass sometimes?
  (O bazen çimde oturur mu?)

 

 • They sat anywhere they wanted.
  (İstedikleri yerlere oturdular)
 • You didn’t sit on that couch, did you?
  (O koltukta oturmadın, değil mi?)
 • Did he sit down all night?
  (O tüm gece oturdu mu?)
 • Didn’t you try to wake me up while I am sleeping?
  (Ben uyuyorken sen beni uyandırmayı denemedin mi?)

“Bring” fiili için tıklayın

 • My horse will sleep after it gets well.
  (Atım iyileştikten sonra uyuyacak)
 • You won’t sleep for two days but it is dangerous.
  (İki gün boyunca uyumayacaksın fakat bu tehlikeli)
 • Will she try to sleep again tonight?
  (O yine bu gece uyumayı deneyecek mi?)
 • Won’t I sleep tomorrow? Why?
  (Yarın uyumayacak mıyım? Neden?) 

One Reply to ““Sit” Fiili”

 1. Geri bildirim: "Use" Fiili -

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir