İngilizce Quiz 03 | English Quiz

İNGİLİZCE QUIZ 03

Kendini test edebileceğin güzel bir İngilizce quiz i hemen aşağıda bulabilirsin. Sorulardaki boşlukları doldurup, cevaplarını kontrol edebilirsin. Başarılar!

5
Oluşturuldu Yazan B.EREN

ENGLISH QUIZ 03 - GENERAL

1 / 10

My regular _______ are Saturday and Sunday.

2 / 10

Last night I _______ with my friends.

3 / 10

My class starts at nine _______.

4 / 10

Mr. Jang is a _______.

Burhan EREN Birebir-Online-Özel Ders talep etmek için Instagram üzerinden görüşme randevusu alabilirsiniz. Buraya Dokun

 

5 / 10

I _______ English Literature at university.

6 / 10

_______ afternoon I’m going to go to the cinema.

7 / 10

Dr. Em is a wise man, I always listen to _______.

8 / 10

I _______ my mother that I would get an A in English.

9 / 10

I have many great _______ of my grandmother.

10 / 10

Let’s go downtown and go _______.

Your score is

The average score is 68%

0%

Share this content: