Allow Fiili

İzin Vermek“, “Müsaade Etmek” ve “Kabul Etmek anlamlarında kullanılan bir fiildir. İzin vermek, müsaade etmek ve kabul etmek eylemlerini kullanmaya ihtiyacınız olduğu zamanlarda kullanabilirsiniz. Örneğin;

– Burada bağırmana müsaade edemem.

– Buraya gelmeleri için onlara sen mi izin verdin?

Cümlelerindeki “izin vermek” fiilini allow ile kullanıyoruz. Müsaade etmek “allow” fiilini geçmiş zamanda olmuş olan bir şey için allowed şeklinde kullanabiliriz. Aşağıda farklı zaman ve türlerde basit yapılı örnekleri bulabilirsiniz.

allow fiili

I never allow my sister to eat candies.
(Kız kardeşime asla şeker yemesi için izin vermem)

He doesn’t allow us to sit here.
(O buraya oturmamıza izin vermez)

Do we allow people to yell at us?
(İnsanların bize bağırmasına müsaade ediyor muyuz?)

Doesn’t your father allow you to go out at night?
(Baban, gece dışarı çıkmana izin vermiyor mu?)

“Determine” fiili için tıklayın

He allowed him just 5 minutes ago.
(Ona daha 5 dakika önce izin verdi)

They didn’t allow me for a new car.
(Yeni araba için bana izin vermediler)

Did I allow you to sit here? I don’t remember.
(Sana buraya oturmana müsaade etmiş miydim? Hatırlamıyorum)

Didn’t we allow everyone to eat chocolate?
(Herkesin çikolata yemesine izin vermedik mi?)

 

This will allow the school to close for 7 days.
(Bu durum, okulun 7 gün kapanmasına izin verecek)

They won’t allow cats to eat rotten foods.
(Kedilerin çürük yiyecekler yemesine izin vermeyecekler)

Will he allow chatting from now on?
(Bundan sonra konuşmaya müsaade edecek mi?)

Won’t you allow me to thank him?
(Ona teşekkür etmeme izin vermeyecek misin?)

 

This area is not allowed to pass.
(Bu bölgede geçmeye izin yok)

My grandfather always allows me to eat chocolate
(Dedem her zaman çikolata yememe izin verir)

Kart Kodu: 09921

Allow Fiili

Bildiğin gibi kelime haznesi İngilizce öğrenme ve konuşma konusunda oldukça önemlidir. Bu sebeple İngilizce kelime haznenizi geliştirebilmen için sana ayrıntılı bir anlatım ve 3 farklı zamanda örnek cümleler hazırladım. Her bir kelime için, olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru örnek cümleleri oluşturulmuştur.

Bu cümleleri okuyup, anlayıp sonrasında kendi cümlelerini de kurarsan öğrenmiş olacaksın ve aklından hiç çıkmayacak.

Ayrıca allow fiili için kurduğun cümleleri aşağıya yorum olarak yazarsan, hem pratik yapmış olursun, hem de bir hatan var ise onları düzeltebilirim.

Bunların haricinde aklına gelen sorular için benimle Instagram ve YouTube üzerinden de kolayca iletişime geçebilirsin.

 

Allow fiili hakkında sormak istediğin daha fazla soru var ise bana her zaman aşağıdaki mecralardan ulaşabilirsin.

  

 

Share this content: