Australian Surprise-Stage 1 Story 02

 

The school ends and Nancy quickly puts her books in the bag and runs out of the class.

Today is a special day. Nancy is very excited. She runs home and thinks about her uncle. She spoke with him on the phone a week ago.
He returns from Australia, and he brings a special surprise with him!

Nancy is very happy. She thinks about the surprise that he brings.

“Maybe he brings a surfboard? That is fun! I can learn how to surf!”

“Maybe he brings Australian nuts? Oh, I can eat nuts all day!”

“Or maybe he brings a kangaroo? That is not good. I don’t have a place in my room for a kangaroo…”

Nancy finally arrives home. Her parents are there, and her uncle is there! She is very happy to see him. They hug and she jumps up and down.

“Uncle, uncle,” she calls, “what special surprise do you have for me from Australia?”

“Well,” her uncle smiles and answers, “I have for you an Australian aunt!”


Avusturalyalı Sürpriz

Okul biter ve Nancy aceleyle kitaplarını çantasına koyar ve sınıftan dışarı koşar.

Bugün özel bir gün. Nancy çok heyecanlı. Eve doğru koşar ve amcasını düşünür. Amcası onunla bir hafta önce telefonda konuştu.

Amcası Avusturalya’dan dönüyor ve özel bir sürpriz getiriyor!

Nancy çok mutlu. Onun getirdiği sürpriz hakkında düşünüp duruyor.

“Belki bir sörf tahtası getirmiştir? Bu çok eğlenceli olur! Sörf yapmayı öğrenebilirim!”

“Belki Avusturalya yemişleri getirmiştir? Ne güzel, tüm gün yemişleri yiyebilirim!”

“Ya da belki bir kanguru getirmiştir? Bu hiç iyi değil. Odamda bir kanguru için boş yer yok…”

Nancy sonunda eve varır. Anne babası ve amcası oradadır! Amcasını gördüğü için çok sevinir. Birbirlerine sarılırlar ve Nancy bir aşağı bir yukarı zıplar durur.

“Amca, amca” diye seslenir, “bana Avusturalya’dan nasıl bir sürpriz getirdin?”

“Şeyy,” amcası gülümser ve cevaplar, “Sana oradan Avusturalyalı bir teyze getirdim!”

 


 
 

 

Share this content: